Sulje

Varatun tulkkausajan peruminen

Tulkkaus laskutetaan tilaaja-asiakkaalta tilatun ajan mukaisesti seuraavissa tilanteissa:

  • Tulkkaus peruutetaan edellisenä arkipäivänä klo 12 jälkeen, samana päivänä kuin tulkkaus tapahtuisi tai paikan päällä.
  • Tulkkausta ei ole peruttu tulkkikeskuksen toimiston kautta. Huomioithan, että viralliset peruutukset pitää perua toimiston, ei tulkin, kautta.
  • Tulkki toteaa tulkkauspaikalla olevansa jäävi tulkkaamaan henkilöä / asiakasta viranomaisen tilaustilanteessa antamien puutteellisten tietojen vuoksi (esim. jos tulkattavan asiakkaan nimeä ei ole ilmoitettu).
  • Jos asiakas tai viranomainen ei saavu tulkkauspaikalle, tulkki odottaa asiakasta n. 20 min, jonka jälkeen hän voi sopia poistumisesta viranomaisen kanssa. Viranomaisen pyynnöstä tulkki odottaa koko varatun ajan.

Perumisesta aiheutuneet matkakulut laskutetaan täysimääräisinä, mikäli tulkkaus tapahtuu muualla kuin asiakasyrityksemme toimipisteissä.

 

Varatun käännöksen peruminen

Käännöstoimeksiannon perumisesta laskutetaan tilaaja-asiakkaalta, mikäli käännöstyö on aloitettu. Vähimmäisveloitus on puoli sivua tai jo todellisen tehdyn sivumäärän mukaisesti. Mikäli joudutte perumaan tilaamanne käännöksen, ottakaa viipymättä yhteyttä tulkkikeskukseen.

 

Tulkkikeskuksesta johtuvat peruutukset

Mikäli tulkkikeskuksen tulkki ei pysty hoitamaan tulkkausta sairaustapauksen tai tilaustilanteesta johtuvien epäselvyyksien vuoksi, tulkkauksen toimeksiannosta pyritään sopimaan tilaaja-asiakkaan kanssa. Ensisijaiset vaihtoehdot ovat tulkkauspalvelun toisen tulkin tilaaminen, puhelintulkkaus tai uuden ajan varaus.